Thursday, February 10, 2011

නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා සාර්ථකව අවසන් විය


අප විද්‍යාලීය නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය සාර්ථක ලෙස පෙබරවාරි 9 වනදා අවසන් විය.
ප්‍රථමස්ථානය රන් නිවාසය විසින් දිනා ගන්නා ලදි.
දෙවන ස්ථානය මිණි නිවාසයටත් තෙවන ස්ථානය මුතු නිවාසයටත් හිමි විය.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...